Emsas Logo

Salgsbetingelser

EM Storkjøkken AS generelle salgsbetingelser

1. PRISER – BETALINGSBETINGELSER:

Våre priser er veiledende eks. mva.
Betalingsbetingelser: Etter avtale eller før mottagelse av vare.
Etter forfall beregnes 1,5 % renter per påbegynt måned.
Kjøpers egne spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre EM Storkjøkken AS skriftlig har godkjent disse. Utsettes leveransen på kjøperens anmodning, forfaller betalingen i henhold til ordrebekreftelse/kontrakt. Tilbudet og prisene gjelder i inntil 7 dager fra tilbuds-dato for bestillings varer.

NB: Varene vil være selgers eiendom inntil alle fakturaer er betalt i sin helhet.

2. Partene

Selger er EM Storkjøkken AS, Gransdalen 29, 1054 Oslo, post@emsas.no, 22512251/47154715, 918652582 , og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen før varen blir sendt ut.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura sendes ikke vare ut før betaling er gjort.

4. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

5. Angrerett

Ved bedrift til bedrift kjøp er det ingen angrerett hvis varen er åpnet fra pakningen og/eller brukt på noen som helt måte. Standard angrerett hvis vare ikke er åpnet er 14 dager for privatkunder.

6. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamasjonsrett dersom det oppstår problemer innen 1 måned for bedriftskunde, eller 2 måneder for privatkunde fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

7. LEVERING/HENTING AV VARER:

Hvis ikke annet er avtalt hentes varen fra vårt lager. Vi kan tilby å kjøre, men dette kommer i tillegg og pris avtales på forhånd.

8. GARANTI:

Vi gir 30 dagers garanti for å forsikre om at kjøper blir fornøyd med handelen og at varen fungerer som den skal. Ingen returrett etter at varen er kjøpt. Standardgaranti for nye varer er 1 års fullgaranti 100km innenfor Oslo området og 1 års delegaranti utenfor Oslo.
Garantien dekker ikke feil som skyldes at kjøperen ikke har fulgt leverandørens forskrifter for bruk og vedlikehold av utstyret. Hvis langtransport ikke kan organiseres av kjøper, er vi behjelpelig med bestilling av transport for kjøperens regning og risiko.
Følgeskader / avbrudd dekkes ikke.
Selgers garantiansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av: at installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger instruksjoner eller gjeldende offentlige bestemmelser. Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.- Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens ansvar.

GARANTIANSVARET BORTFALLER DERSOM
1) KJØPER IKKE HAR BETALT FOR VAREN INNEN FRISTEN.
2) Det er gjort inngrep i varen uten Selgers samtykke.
3) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling.

– GARANTIANSVAR BORTFALLER HVIS BETALINGSBETINGELSER IKKE BLIR OPPFYLT.
-TILBUDET BORTFALLER DERSOM AVTALT FORSKUDD IKKE BLIR BETALT INNEN FRISTEN.

FORHANDLERE: Forhandlere overtar garanti ansvaret når de får varer til forhandlerpriser.

9. DIVERSE:

Ved forsinket levering som skyldes forhold hos kjøper, kan leverandøren besørge lagring for kjøperens regning og risiko.
Varen er selgers eiendom inntil fullstendig oppgjør har funnet sted.
Enhver forsinkelse av betaling av kjøpesummen gir selger rett til å heve salget selv om varen er overlevert til kjøper. Når selger hever salget p.g.a. forsinkelse av betaling av kjøpesummen, belastes kjøper 50 % av kjøpesummen og utgifter forbundet ved å hente varene tilbake til selgers lager. Skal kjøpesummen betales avdragsvis gjelder det samme med hensyn forsinkelse av betaling av avdragene. Heves salget har selger rett til å kreve varene tilbakelevert. Ønsker kjøper å annullere bekreftet ordre av standardprodukter, nye belastes 50% og bruktutstyr belastes også 50% av kjøpesummen.
På importerte / spesialleveranser godtas ingen annullasjon. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandøren og kjøperen belastes med minst 50% av kjøpesummen og 50% trekkes fra forskuddsbetalt beløp.

Kjøperen plikter ved mottak av varen å kontrollere at sendingen er i god stand. Eventuelle transportskader skal omgående meddeles til transportørens hovedkontor for eventuelle erstatningsoppgjør. Anmerket fraktbrev av transportør må sendes til transportørens hovedkontor ved henvendelse. EM Storkjøkken AS har ingen ansvar for eventuelle transportskader.

Oppgitt dato for brukte produkter:
Det gis ca. produksjons-dato etter type for produkter dersom etiketten mangler. Vi tar forbehold mot eventuelle feil oppgitt produksjonsdata ved tilbud.

EM Storkjøkken AS tar forbehold mot eventuelle feil i tilbud, ordrebekreftelse, oppgitte priser eller spesifikasjoner som måtte forefinnes i prislisten.

EM Storkjøkken AS forbeholder seg retten til å, uten ytterligere meddelelse, endre priser eller spesifikasjoner i prislisten.

MERK: Fortolling kan forekomme hvis varen blir sendt direkte fra leverandøren. Hvis du er usikker, åpne en chat med oss eller send oss en e-post.

TVISTER: Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

0
    0
    Din handlekurv
    Handlekurven din er tomTilbake til butikk